Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.luxedy.com. Door deze website te bezoeken en/of de op onze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Wij hebben de inhoud van onze website met grote zorg samengesteld. Ondanks onze grote inspanning is het mogelijk dat enige informatie onvolledig en/of onjuist is. Wij doen uiteraard ons best om de informatie en de beschrijvingen zo volledig mogelijk te houden. Wijzigingen kunnen op ieder moment en zonder voorafgaandelijke aankondiging doorgevoerd worden op de website. Mocht u opmerkingen hebben, gelieve ons dan te contacteren op info@luxedy.com

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Van verschillende leveranciers hebben wij de toestemming gekregen om beeldmateriaal, productbeschrijvingen en tekst te mogen gebruiken op onze website. Maar Luxedy maakt voor vele goederen ook gebruik van eigen gemaakt beeldmateriaal en productbeschrijvingen. Het gebruik van dit beeldmateriaal en productbeschrijvingen voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder een voorafgaande toestemming. Het copywright van al het beeldmateriaal dat niet via leveranciers bekomen is berust bij Luxedy. 

Schade

Luxedy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie van deze website, of doordat de informatie op deze website tijdelijk niet bereikbaar is.

Belgisch recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Luxedy worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.